Julebrev fra Skarnsundet Montessoriskole SA

Godkjenning fra Kunnskapsdepartementet
Skolen er gitt godkjenning for inntil 42 elevplasser fordelt på 1. til 7. årstrinn.

Yngvil Øye Brandsås er tilsatt som rektor
Det føles som om vi har vunnet i lotto, fra og med 1.april 2022 starter Yngvil som rektor hos oss.
Hennes første oppgave er å ansette lærere og assistent(er) Vi vil lage en stillingsutlysning som
sammen med en video presenterer bygda/kommunen vår. Dette blir bra

Leieavtale, Mosvik skole
Kommunestyret godkjente leieavtalen som vi har utarbeidet sammen med kommunedirektøren.
Signering av avtalen ble utført på Luciadagen, 13.desember.

Elevopptak
Søknadsfrist for skoleplass er 25.januar 2022.

Ei levende bygd
Skarnsundet Montessoriskole er en friskole som bygger på dugnadsånd og god involvering av
foreldre, foresatte, besteforeldre, bedrifter, lag og foreninger. Hele lokalsamfunnet ønskes
velkommen til å engasjere seg i skolen, og vi som skole skal engasjere oss ut mot dere.

Ny nettside
Ny nettside blir publisert før nyttår. Adressen er www.skarnsundetskole.no

Finansiering
Pr i dag har vi 132 andelseiere, vi ønsker oss selvfølgelig flere.
Det er åpnet for at nye andelseiere kan få kjøpe seg inn og eksisterende andelseiere får også
anledning til å utvide sin eierandel.
Prisen pr andel er kr. 1.000.- og dere får kjøpe så mange andeler som dere vil.
Det er IKKE anledning å gi andelseiere noe utbytte – ett evt. overskudd kan benyttes til utstyr til
elevene, redusert foreldrebetaling eller avsetning i fond.
Ønsker dere å kjøpe andeler må beløpet betales til kto.nr 4212.55.87970 tilhørende Skarnsundet
Montessoriskole SA i Sparebank 1 SMN, innbetalingen merkes «Andeler»
Det er også anledning til å gi et beløp som gave til skolen. Samme kontonummer benyttes som ved
andelskjøp og innbetalingen merkes «Gave». Beløpets størrelse er valgfritt.
I tillegg til å øke andelskapitalen er vi i god dialog med bank om finansiering av skolen.

Første skoledag
Første skoledag er planlagt til 22.august 2022.
Tid for offisiell åpning av skolen blir kunngjort på forsommeren.
Tusen takk til alle som bidrar til at Skarnsundet Montessoriskole SA nå er blir en realitet.

Vi vil med dette ønske alle
En riktig God Jul og ett Godt nytt år

Varamedlem og rektor Yngvil Øye Brandsås
Varamedlem Karoline Røstvig Staberg
Varamedlem Ina Cecilie Næss Sundseth
Styremedlem Trine Berg Fines
Sekretær Gunhild Jenssen
Kasserer Ove Berg
Nestleder Knut Sæther
Styrets leder Arne Ivar Sundseth

Vår visjon
Skarnsundet Montessoriskole skal tilby et helhetlig utdanningsalternativ
hvor mestring for livet blir tilrettelagt gjennom læringsglede og toleranse