Tilgjengelighetserklæring

TILGJENGELIGHETSERKLÆRING

 • Navn på nettsiden: skarnsundetskole.no
 • Denne erklæringen gjelder nettstedet: https://skarnsundetskole.no
 • Ansvarleg for nettstedet: Skarnsundet Montessoriskole, 
 • organisasjonsnummer 924 346 884

I hvilken grad er nettstedet i samsvar med kravene til universell utforming?

Nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av IKT.

Vi har utviklet nettsiden med tanke på de 7 prinsippene for universell utforming.

De 7 prinsippene for universell utforming.       

(https://www.bufdir.no/likestilling/universell-utforming/) 

Disse prinsippene er laget for både å evaluere eksisterende utforming og veilede i designprosessen. De ble utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Centre of Universal Design ved North Carolina State University i USA i 1997, og har vært en viktig referanse for å å lage universelle løsninger.

Prinsipp 1: Like muligheter for bruk

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter.

Prinsipp 2: Fleksibel i bruk

Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter.

Prinsipp 3: Enkel og intuitiv i bruk

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

Prinsipp 4: Forståelig informasjon

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske ferdigheter.

Prinsipp 5: Toleranse for feil

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

Prinsipp 6: Lav fysisk anstrengelse

Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær.

Prinsipp 7: Størrelse og plass for tilgang og bruk

Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.

Det er funnet noen brudd/avvik ifølge regelverket. Disse redegjøres for her:

Hva betyr bruddene for brukerne?

Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

 • Bruk uten syn
 • Bruk med avgrenset syn
 • Bruk uten fargesyn
 • Bruk uten hørsel
 • Bruk med nedsatt hørsel
 • Bruk med nedsatt bevegelsesevne eller styrke
 • Bruk med nedsatt kognisjon

Meld gjerne fra om brudd på kravene

Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

 • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Ta kontakt via:  E-post nina.solheim81@gmail.com

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.

Skarnsundet Montessoriskole kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på  https://www.skarnsundetskole.no/ slik:

Prinsipp 1. Mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst, i følge WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. WCAG krever derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilder.

Flere nettlesere gir brukeren mulighet til opplesing av tekst gjennom å velge «tekst til tale» ved høyreklikk og markering av ønsket tekst.

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold (Nivå A)

Vi har bilder som ikke har god nok beskrivende alternativ tekst til bildet. Det betyr at brukeren ikke får med seg hva bildet inneholder.

Vi har bilder og illustrasjoner uten beskrivende alternativ tekst. Det betyr at brukeren ikke får med seg alt innholdet.

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Vi har en informasjonsvideo på nettstedet med tilhørende tekst, men uten lyd.

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt, Nivå A)

Vi har en mp4 video med bildekarusell. Denne er uten teksting. Det kan bety at brukeren ikke får med seg innholdet.

1.4.3 Kontrast (minimum, Nivå AA)

Den visuelle presentasjonen av tekst kan noen steder ha litt for dårlig kontrast. Det kan bety at det blir vanskeligere å lese for bruker.

1.4.5 Bilder av tekst (Nivå AA)

Siden inneholder bilde av tekst som ikke har god nok alternativ tekst.  Det betyr at brukeren ikke får med seg denne teksten.

Prinsipp 2. Mulig å betjene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukerne for eksempel kan navigere, velge knapper og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien de bruker. Dette betyr for eksempel at det ikke bare skal være mulig å bruke mus. Alt innhold og all funksjonalitet skal også kunne brukes bare med tastaturet.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet.

Om erklæringen

 • Tilgjengelighetserklæringen er sist oppdatert 27.02.2024.
 • Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 27.02.2024.

Arbeid med universell utforming av IKT

Skarnsundet  Montessoriskole ved eier, har ansvar for å følge opp Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Gjennom daglig bruk og via tilbakemeldinger fra brukerne blir vi oppmerksomme på UU-feil i våre løsninger. Når vi lager nytt innhold sjekker vi dette før vi publiserer.